Vtisi

  • 1
  • 2
  • 3

Počutim se kot pomemben člen v projektu, ki je velika pridobitev za mlade.Profesorica, BC Naklo

Ugotovil sem, da je vživljanje v kupca ključno.Profesor, BC Naklo

Zdaj lahko dijake bolj kompetentno usmerjam v podjetniško razmišljanje.Profesorica, BC Naklo

Iz medijev

Ministrstvo  za izobraževanje, znanost in šport Center za poklicno izobraževanje Republike SlovenijeStrukturni skladi EU v Sloveniji

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013,
1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«,
prednostne usmeritve 1.4. »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.